Dopalacze – prelekcja

W dniu 6.03.2019r. odbyła się pogadanka dla uczniów kl. 5, 6 i 7 na temat niebezpieczeństw związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. Spotkanie poprowadziła Pani Ewa Pietrucha z Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie. Celem prelekcji było podniesienie świadomości uczniów na temat szkodliwości takich substancji jak narkotyki i dopalacze oraz zapobiegnięcie na przyszłość wszelkim ryzykownym zachowaniom nastolatków.