KULTURA JĘZYKA POLSKIEGO

TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krasnem 4 – 8 marca 2019r.

„Źle mówić i pisać znaczy krzywdzić swoją mową tych,
którzy ją budowali”.
Janusz Korczak
Cele:
– uświadomienie roli języka ojczystego w życiu człowieka i narodu;
– rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem polskim;
– kształcenie sprawności ortograficznej;
– stworzenie możliwości aktywnego uczestnictwa w propozycjach różnorodnych form obchodów Tygodnia Języka Polskiego;
– propagowanie kultury języka w różnych sytuacjach życiowych;
– prezentacja osiągnięć uczniów.

Adresaci: uczniowie klas IV-VIII SP i III G.
Koordynatorzy: Elżbieta Zakorczmenna, Jacek Bereś

HARMONOGRAM OBCHODÓW
5.03.2019r. – IV Gminny Konkurs Ortograficzny „Mistrzowskie pióro” dla uczniów klas IV-VI i VII-VIII szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjum z terenu gminy Krasne. Wyłonienie Gminnego Mistrza i Wicemistrza Ortografii w dwóch grupach wiekowych.
7.03. 2019r. – Spotkanie w Bibliotece Publicznej w Krasnem z p. Czesławem Drągiem – właścicielem największej w Polsce kolekcji wydań „Pana Tadeusza” .
8.03.2019r. – Szkolny konkurs „Łamańce językowe” dla uczniów klas IV-VI i VII-VIII szkoły podstawowej.
3-8.03.2019r. – Lekcje języka polskiego:
Klasy IVabcd:
Temat: Szalony alfabet. (Prace plastyczne w formacie A4 z wybraną literą alfabetu).
Klasy Vabc:
Temat: Ortografia inaczej. (Wykonywanie rysunków w formacie A4 przedstawiających wyrazy zawierające trudność ortograficzną).
Klasy VIab:
Temat: „By język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa” – gry i zabawy językowe.
Klasy VIIab:
Temat: „Nie rób śmietnika ze swego języka” (wykonanie plakatów „Stop wulgaryzmom!”).
Klasy VIIIabc:
Temat: Z frazeologią za pan brat.(np. Konkurs klasowy „Mistrz Frazeologizmów”; kalambury).
Klasy IIIab G:
Temat: Nie taki język straszny… (np. konkurs na klasowego Mistrza Poprawności Językowej).

2019 TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO