PLAN ZIMOWISKA 2019

Plan półkolonii zimowej organizowanej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Krasnem

Pod hasłem „Zimowa przygoda”.

Data Tematyka i rodzaj zajęć
11.02.2019

Poniedziałek

8:30 – 13:30

1.      Zajęcia organizacyjne, podział na grupy, przydział wychowawców. Pogadanka na temat bezpieczeństwa i dyscypliny podczas zimowiska oraz przedstawienie Regulaminu zimowiska, a także ramowego planu zajęć i posiłków.

2.      Przypomnienie zasad zachowania się w miejscach publicznych. Regulamin wycieczek. Zachowanie w autokarze.

3.      Wyjazd do Kolorado. Zabawy ruchowe w sali zabaw.

4.      Zajęcia plastyczne, prezentacja grupy i jej nazwy (wizytówki członków grupy). Plakat prezentujący grupę.

 

12.02.2019

Wtorek

8:30 – 13:30

1.      Zajęcia w grupach – zabawy na wesoło. Zabawy ćwiczące refleks         i spostrzegawczość. „Zimowe pejzaże” – praca plastyczna dowolną techniką.

2.      MasterChef Junior – warsztaty kulinarne – samodzielne przygotowywanie pizzy, konkurs na najsmaczniejszą pizzę, wspólna degustacja.

3.      Zabawy na świeżym powietrzu – śniegowe rzeźby. W razie niepogody gry sportowe na sali gimnastycznej, zabawy ruchowe                  z wykorzystaniem sprzętu sportowego. Kalambury.

4.      Konkurs plastyczny na maskę karnawałową.

5.      Obiad.

6.      Zajęcia w grupach – tenis stołowy, gry interaktywne w sali komputerowej, zabawy przy muzyce, turniej gier planszowych – rywalizacja między grupami.

7.      Kształtowanie logicznego myślenia poprzez udział                                 w rozgrywkach: szachy, warcaby.

13.02.2019

Środa

8:30 – 13:30

1.      Pogadanka na temat obowiązujących zasad BHP na basenie.

2.      Wyjazd na krytą pływalnię w Nowej Wsi. Pogadanka ratownika.

3.      Obiad.

4.      Zabawy z chustą animacyjną Klanza (zabawy ćwiczące współdziałanie oraz zwinność i zręczność) .

5.      Zajęcia w grupach – gry i zabawy ruchowe, gimnastyka na wesoło.

6.      Seans filmowy.

 

14.02.2019

Czwartek

8:30 – 13:30

1.      Rozgrywki sportowe I cz.

2.      Przerwa śniadaniowa

3.      Spotkanie z Grupą Wojów Mikołaja Kantorowskiego – pogadanka, pokaz strojów i rekwizytów rycerzy.

4.      Rozgrywki sportowe II cz.

5.      Zajęcia w grupach – turniej tenisa stołowego.

 

 

15.02.2019

Piątek

8:30 – 13:30

1.      Przypomnienie zasad zachowania się w miejscach publicznych. Omówienie regulaminu wycieczki i zasad zachowania się w autokarze.

2.      Wyjazd do kina Zorza w Rzeszowie pt. „Jak wytresować smoka 3”.

3.      Obiad.

4.      Zabawa pożegnalna – podsumowanie zimowiska – rozdanie nagród i pamiątkowych upominków.