TYDZIEŃ EDUKACJI INF.

W ramach Tygodnia Edukacji Informatycznej, który w naszej szkole trwał od 5 grudnia do 12 grudnia 2018 w wybranych klasach od drugich do piątych przeprowadzone były zajęcia promujące programowanie obiektowe wśród młodszych klas. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem podjęli zadania tworzenia swoich pierwszych algorytmów. Pomocą i przykładem dla młodszych kolegów byli uczestnicy kółka programistycznego (5a i 5c), którzy z pasją i profesjonalizmem wtajemniczali uczniów z klas drugich i czwartych w arkana kodowania. Wszystkie dzieci z wielkim zainteresowaniem i entuzjazmem brały aktywny udział w przydzielonych im zadaniach. Radość z rozwiązywania logicznych łamigłówek i tworzenia własnych programów udzieliła się wszystkim uczestnikom. W zajęciach z młodszymi klasami wykorzystano edukacyjną grę z interaktywnym kursem programowania ScottiGo, a w starszych, w ramach międzynarodowej akcji Godzina Kodowania, kurs programowania na platformie Studio.code.org.

Na szczególne wyróżnienie według uczniów uczęszczających na kółko programistyczne, zasługują najmłodsi uczestnicy akcji – uczniowie klasy 2b, którzy niezwykle sprawnie i z ogromnym zaangażowaniem przeszli przez wiele etapów gry, tworząc algorytmy przeprowadzające Scottiego na kolejne poziomy. Grono miłośników nauki programowania rośnie z każdym udziałem w tego typu akcjach.