Piknik Edukacyjny

Dyrekcja ZSP w Krasnem zaprasza uczniów na Piknik
Edukacyjny, który odbędzie się dnia 08.12.2018r. o godz. 9:00w naszej placówce.

Wydarzenie jest objęte patronatem Wójta Gminy Krasne pana Wilhelma
Woźniaka. Wszystkie informacje dotyczące organizowanych zajęć
znajdziecie Państwo w poniższej wiadomości lub prosimy o kontakt

telefoniczny pod numerami: (17) 23 00 306, (17) 23 00 307.