Spotkanie Kół Caritas

Jesienne spotkanie Szkolnych Kół Caritas

W 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Caritas Diecezji Rzeszowskiej zorganizował spotkanie Wolontariuszy i Opiekunów Szkolnych Kół Caritas. Odbyło się ono w ubiegłą środę 21 listopada br. w auli Instytutu Teologiczno – Pastoralnego w Rzeszowie. Wraz z uczniami naszej szkoły należącymi do SKC udaliśmy się na spotkanie.
Zjazd miał na celu uczczenie 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Prowadzący spotkanie ks. Piotr Potyrała – dyrektor SKC na początku przypomniał niezwykłą sylwetkę św. Stanisława Kostki – patrona dzieci i młodzieży, jako wzór dla młodego pokolenia z racji Roku św. Stanisława Kostki.
Spotkanie uświetnił swoim wykładem prof. Kazimierz Ożóg – wykładowca polonistyki na Uniwersytecie Rzeszowskim, mówiąc o nieocenionej roli Kościoła, rodziny, sztuki, literatury oraz nauki w czasach zaborów. To oni rozniecali płomień wiary w Polakach do walki o niepodległość Ojczyzny w tych jakże trudnych dla nas czasach.
Pod koniec spotkania ogłoszono wyniki konkursu „Dzieło miłosierdzia Caritas na 100 – lecie odzyskania niepodległości” i wręczenie nagród. Muszę z dumą powiedzieć, że nasza szkoła zajęła III miejsce w konkursie, otrzymała pamiątkowy dyplom oraz nagrody.
W czasie spotkania pokazano wzruszający teledysk „Bądź wdzięczny” zespołu Euangelion, by nie narzekać w życiu bez końca, ale patrzeć pozytywnie i dziękować Bogu za wszystko. Znajduje się on na stronie:
https://www.youtube.com/watch?v=tivAJC-U6Po
Spotkanie zakończyło się Koronką do Bożego Miłosierdzia oraz poczęstunkiem.

Ks. Mariusz Romanowski