RAZEM BEZPIECZNIEJ

Szkoła bierze udział w  realizacji  projektu : „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie Zespołu Szkół w miejscowości Krasne”.

Projekt współfinansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań  RAZEM BEZPIECZNIEJ  im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym w obrębie Zespołu Szkół w miejscowości Krasne oraz  działań  edukacyjno – profilaktycznych mających na celu uświadomienie uczestników ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży o prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych i w okolicach przejść dla pieszych.

W ramach projektu zaplanowano prelekcję dla klas I-III z zakresu bezpiecznego i  zgodnego z przepisami poruszania się  na przejściach dla pieszych  oraz szkolenia informacyjne  dla uczniów szkoły dotyczącego przepisów ruchu drogowego i konsekwencji ich łamania.