WYWIADÓWKA

Zapraszamy wszystkich Rodziców na spotkanie organizacyjne w dniu 13 wrzesnia na godzinę 17:00
W programie m.in.:
-program profilaktyczno-wychowawczy szkoły,
-punktowy system oceniania zachowania,
-kalendarz roku szkolnego,
-informacje na temat egzaminów ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego,
-wybory Trójek Klasowych,
-oferta zajęć pozalekcyjnych.

Serdecznie zapraszamy !