DNI WOLNE-ŚWIETLICA

Prosimy o zgłaszanie do sekretariatu szkoły zapotrzebowania na opiekę świetlicową  w dniach 25 maja (piątek)  oraz 1 czerwca (piątek) – są to dni wolne od zajęć dydaktycznych w ZSP w Krasnem.