INFORMACJA – DZIEŃ WOLNY

Szkoła Podstawowa w Krasnem pracuje podczas egzaminu gimnazjalnego, w dniach 18, 19, 20 kwietnia 2018r.
Dzień 20.04 (piątek), będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Potrzeby świetlicowe prosimy zgłaszać w sekretariacie szkoły.