Konkurs Kolęd i Pastorałek

W dniu 25.01.2018 r. w sali widowiskowej GOKiB w Krasnem odbył się IV Międzygminny Konkurs Kolęd i Pastorałek.
W konkursie wystąpiło 54 solistów i 13 zespołów z różnych instytucji kulturalno-oświatowych z następujących miejscowości województwa podkarpackiego: Krasne, Strażów, Malawa, Palikówka, Łukawiec, Łąka, Rzeszów, Głogów Małopolski, Stalowa Wola, Nisko, Kłyżów, Grębów, Pysznica, Zaklików, Wydrza, Stany, Strzyżów, Kuryłówka, Niebylec.
Organizatorem konkursu był Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem.

Jury w składzie :
1. Aleksander Pietrucha –przewodniczący jury
2. Dorota Kołodziej
3. Augustyn – Balawender Iwona
Liliana Sendera –sekretarz konkursu

oceniło wykonawców i przyznało następujące nagrody.

W kategorii klasy IV-VII SP i gimnazjum-zespoły:
I nagroda – Zespół Wokalno- Instrumentalny klasa V ZSP w Krasnem. Skład zespołu to: Jagoda Szuberla-śpiew i gitara,Amelia Krupa-śpiew i janczary,Emilia Loryś-śpiew i janczary, Weronika Rzepka-śpiew intrójkąt oraz Tymoteusz Międlar-skrzypce. Gratulujemy!