KLASA NA MEDAL – konkurs

 Cele i czas trwania konkursu  konkursu:
• integracja społeczności szkolnej;
• dostrzeganie i wzmacnianie mocnych stron uczniów;
• wdrażanie do zdrowej i twórczej rywalizacji zgodnej z zasadami fair-play;
• aktywizowanie i motywowanie uczniów do pracy na rzecz klasy i szkoły;
• kształtowanie umiejętności twórczego współdziałania w zespole;
• rozwijanie kultury osobistej;
• pobudzenie do odpowiedzialności za siebie i innych;
• rozwijanie poczucia wyobraźni, estetyki;
• zainicjowanie „współzawodnictwa” między klasami dotyczącego różnych dziedzin życia szkoły, takich jak: nauka,konkursy, imprezy szkolne, zabawa;
• tworzenie tradycji szkolnej.

Konkurs trwa od  01. 11. 2017 r. do 31. 05. 2018 r.

W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie klas IV–VII SP oraz  II -III Gimnazjum.
REGULAMIN KONKURSU
Regulamin konkursu – “Klasa na medal” [PDF]