Rozpoczynamy 2017/2018

Mszą świętą w kościele parafialnym w Krasnem społeczność szkolna rozpoczęła nowy rok nauki i pracy. Na sali gimnastycznej uczniów i rodziców powitał Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – Pan Marek Frączek. W przemówieniu złożył wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom życzenia z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego, a następnie przedstawił tematy gospodarcze i organizacyjne na rok szkolony 2017/2018. Wójt Gminy Krasne Pan Wilhelm Woźniak złożył na ręce Pana Dyrektora mgr Marka Frączka życzenia z okazji 35-lecia pracy pedagogicznej oraz podkreślił liczne inwestycje Gminy Krasne w obszary związane ze szkolnictwem. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego zaprezentowali kalendarz roku szkolnego oraz zapoznali zgromadzonych z priorytetami MEN na nadchodzący rok. Uczniowie rozpoczynający po raz pierwszy naukę w naszej szkole poznali swoich wychowawców po czym odbyło się spotkanie wszystkich uczniów z wychowawcami w klasach.