WYWIADÓWKA

WYWIADÓWKA

Spotkanie z rodzicami

KLASY O-III  oraz klasy 5 SP
5 .04.2017  (środa)
16:30 – POKAZ TALENTÓW (sala gimnastyczna SP)
17:00 – SPOTKANIE Z WYCHOWAWCAMI

KLASY IV, VI SP oraz GIMNAZJUM
( uwaga ! klasy 5 w środę )
6.04.2017  (czwartek)

16:30 – spotkanie z młodszym aspirantem Tomaszem Surowiakiem z wydziału policji  do spraw nieletnich
na temat zagrożeń cyberprzestępczością i odpowiedzialności karnej nieletnich
ok. 17:00 spotkanie z wychowawcami

Serdecznie zapraszamy