NASZA SZKOŁA

DOKUMENTY SZKOLNE

Statut ZSP w Krasnem Statut Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Krasnem / 01.12.2017 / Punktowy system oceniania zachowania BEZPIECZNA SZKOŁA Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole BEZPIECZNA SZKOŁA Procedury reagowania w przypadku wystąpienia

DO KOŃCA ROKU SZKOLNEGO POZOSTAŁO: